Video คลิปสร้างเว็บไซต์ : คัดลอกเว็บเพจ (Copy/clone page)

เว็บไซต์สำเร็จรูปเว็บไซต์ไทยแลนด์ ใช้งานง่าย responsive เว็บไซต์ รองรับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต

เว็บไซต์สำเร็จรูป > คลิปสร้างเว็บไซต์ > คัดลอกเว็บเพจ (Copy/clone page)ใช้งาน webeditor

การใส่ภาพ Light box

การปรับแต่งข้อความและลิงค์ (link)

โดย เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บไซต์ไทยแลนด์


คุณสามารถเยี่ยมชมวิดีโอ แนะนำ เว็บไซต์สำเร็จรูป โดยคลิ๊กที่ลิงค์ youtube ค่ะ หรือเยี่ยมชม ninenic.com/training หรือ help.ninenic.com