Video คลิปสร้างเว็บไซต์ : Google map+ฟอร์มติดต่อกลับ

เว็บไซต์สำเร็จรูป websitethailand ใช้งานง่าย responsive เว็บไซต์ รองรับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต

เว็บไซต์สำเร็จรูป > คลิปสร้างเว็บไซต์ > Google map+ฟอร์มติดต่อกลับ (contact form) 

ใช้งาน webeditor

เว็บเพจประเภทต่างๆ

โดย เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บไซต์ไทยแลนด์

Layouts & shortcodes

โดย เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บไซต์ไทยแลนด์ 

อัพโหลดไฟล์

ปรับแต่งข้อความและลิงค์

โดย เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บไซต์ไทยแลนด์

การใส่ภาพ Light box

การปรับแต่งข้อความและลิงค์ (link)

โดย เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บไซต์ไทยแลนด์

ใส่ Youtube video

โดย เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บไซต์ไทยแลนด์

ฟอร์มติดต่อกลับและ Google map

โดย เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บไซต์ไทยแลนด์

ตาราง (Table)

โดย เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บไซต์ไทยแลนด์คลิปที่เกี่ยวข้อง


คุณสามารถเยี่ยมชมวิดีโอ แนะนำเว็บไซต์สำเร็จรูป โดยคลิ๊กที่ลิงค์ youtube ค่ะ หรือเยี่ยมชม ninenic.com/training หรือ help.ninenic.com