Video คลิปสร้างเว็บไซต์ : กำหนดเว็บเพจหน้าแรก (Home page)

เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บไซต์ไทยแลนด์ ใช้งานง่าย responsive เว็บไซต์ รองรับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต

เว็บไซต์สำเร็จรูป > คลิปสร้างเว็บไซต์ > เว็บเพจหน้าแรก (Home page setting) 

ใช้งาน webeditor

Layouts & shortcodes

โดย เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บไซต์ไทยแลนด์

อัพโหลดไฟล์

ปรับแต่งข้อความและลิงค์

โดย เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บไซต์ไทยแลนด์

การใส่ภาพ Light box

การปรับแต่งข้อความและลิงค์ (link)

โดย เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บไซต์ไทยแลนด์

ใส่ Youtube video

โดย เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บไซต์ไทยแลนด์

ตาราง (Table)

โดย เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บไซต์ไทยแลนด์คลิปที่เกี่ยวข้อง


คุณสามารถเยี่ยมชมวิดีโอ แนะนำเว็บไซต์สำเร็จรูป โดยคลิ๊กที่ลิงค์ youtube ค่ะ หรือเยี่ยมชม ninenic.com/training หรือ help.ninenic.com