ใช้งาน webeditor

Layouts & shortcodes

โดย เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บไซต์ไทยแลนด์

อัพโหลดไฟล์

ปรับแต่งข้อความและลิงค์

โดย เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บไซต์ไทยแลนด์

การใส่ภาพ Light box

การปรับแต่งข้อความและลิงค์ (link)

โดย เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บไซต์ไทยแลนด์

ใส่ Youtube video

โดย เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บไซต์ไทยแลนด์

ตาราง (Table)

โดย เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บไซต์ไทยแลนด์


คุณสามารถเยี่ยมชมวิดีโอ แนะนำเว็บไซต์สำเร็จรูป โดยคลิ๊กที่ลิงค์ youtube ค่ะ หรือเยี่ยมชม ninenic.com/training หรือ help.ninenic.com