ฟอร์มเปิดใช้งานระบบร้านออนไลน์

OnlineShop Service Request Form

คุณสามารถเปิดใช้งานระบบร้านออนไลน์ โดยป้อนข้อมูลลงในฟอร์มด้านล่างนี้ * คือจำเป็นต้องป้อนข้อมูล


 

 

 

 

 

 

 


 

แพคเกจร้านออนไลน์ที่คุณเลือก *

แพคเกจและราคา คลิ๊กที่นี่ค่ะ

SHOP-STANDARD ราคา 3,510 บ./ปี
+ฟรีโดเมน 1 ปี (ราคาลด 10% แล้ว จากราคาปกติ 3,900 บ./ปี)

SHOP-PROFESSIONAL-1 ราคา 4,500 บ./ปี
+ฟรีโดเมน 1 ปี (ราคาลด 10% แล้ว จากราคาปกติ 5,000 บ./ปี)

SHOP-PROFESSIONAL-2 ราคา 5,220 บ./ปี
+ฟรีโดเมน 1 ปี (ราคาลด 10% แล้ว จากราคาปกติ 5,800 บ./ปี)

SHOP-PROFESSIONAL-2 12 เดือน ราคา 7,650 บ./ปี
+ฟรีโดเมน 1 ปี (ราคาลด 10% แล้ว จากราคาปกติ 8,500 บ./ปี)

 

ข้าพเจ้าขอยืนยันการเปิดใช้บริการฝากพื้นที่เว็บไซต์ และใช้งานโปรแกรมอีคอมเมอร์สสำหรับร้านออนไลน์ ตามที่ได้ให้ข้อมูลไว้ดังข้างต้น และขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขื้น นับถึงวันที่เริ่มต้น จากการใช้บริการนี้